Miriama z Humenného

Miriama z Humenného

Mimka je 17 ročná slečna s Detskou mozgovou obrnou ťažkého stupňa, nechodí, nerozpráva je plienkovaná. Býva s maminkou a v podnájme, ich situácia je ťažká. Pomáha im Mimkina babička, hoci má vlastné zdravotné problémy. Podporujú sa navzájom. Mimkin otec na ňu neplatí a finančne to majú náročné s prežitím. Miriamka denne navštevuje štyri hodiny školu, je však veľmi často chorá, trpí chronickým zápalom pľúc.

„Prosíme dobrých ľudí o finančnú, či materiálnu pomoc, hlavne na kúpu vitamínov, liekov, hygienických potrieb, pomôže aj šatstvo, či základné potraviny. Poteší nás i ten najmenší dar. Každú pomoc si vážime. Žijeme skromne. Ďakujeme z celého srdca a spoločne veríme, že to v tejto ťažkej situácii zvládneme a našej Miriamke sa aj vďaka Vašej pomoci polepší.

Sme Vám vďačné za každú pomoc

Pomoc pre Miriamu

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 9
Poznámka: Miriama

Zbierka:
- príspevok na potraviny, hygienické potreby, lieky a vitamíny, oblečenie...