Marek z Letničia

Marek z LetničiaMarek sa narodil s niekoľkými diagnózami ako Downov syndróm, Detská mozgová obrna, Mirkocefalon. V priebehu vývoja mu bola ešte diagnostikovaná porucha imunity, astma, epilepsia. Je hlucho-nemý, imobilný, ležiaci a trpí poruchou prehltávania. Marek má ešte dvoch súrodencov, otca invalidného dôchodcu a matku – poberateľku opatrovateľského príspevku.
Rodinka žije na dedine na Záhorí v malom skromnom domčeku bez hygienického zázemia (kúpeľňa mimo domu, WC – suché taktiež mimo domu).
Veľkým želaním oboch rodičov je, aby sa ich syn Marek niekedy postavil na vlastné nohy a chodil ako zdravé dieťa.
Na dosiahnutie tohto želania navštevujú Neuro-rehabilitačné zariadenie v Šoproni – Maďarsko, ktoré si však musia hradiť z vlastných zdrojov. (Týždenný pobyt stojí cca 700,00 €), – neuhrádza ho žiadna zdravotná poisťovňa. Z tohto dôvodu Vás prosíme o finančnú pomoc a podporu, za ktorú vám vopred srdečne ďakujeme.

Rod. Hejdová

Pomoc pre Mareka

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Variabilný symbol: 19
Poznámka: Marek Hejda

Zbierka:
- príspevok na liečebno – rehabilitačný pobyt, rehabilitácie...