2% z dane za rok 2017

Popis krokov a dokumenty pre venovanie 2% z dane

Postup a dokumenty poukázania sú členené podľa toho kto poukazuje (klinutím rozbalte):

Zamestnanec
Dokumenty:

 • Vyhlásenie o zaplatení dane [PDF] (editovateľné)
 • Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o zaplatení dane [PDF]
 • Potvrdenie o zaplatení dane [PDF] (editovateľné)

Postup:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie
  ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. (To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €).
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
  Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  Údaje, ktoré treba uviesť v prípade poukázania 2% dane pre Euro deťom n.f.:

  IČO: 45733783
  Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
  Názov: EURO DEŤOM N. F.
  Ulica: MLYNSKÉ NIVY
  Číslo: 16547 / 71
  PSČ: 821 05
  Obec: BRATISLAVA

 3. Pošlite/doručte formuláre
  t.j. „Vyhlásenie o poukázaní 2% dane“„Potvrdenie o zaplatení dane“ v stanovenej lehote daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Fyzická osoba (Daňové priznanie si podávate sami)
Dokumenty:

 • Daňové priznanie fyzických osôb typ A [ZIP] (tlačivo a potvrdenie)
 • Daňové priznanie fyzických osôb typ B [ZIP] (tlačivo a potvrdenie)

Postup:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie
  ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.
  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. (To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €).
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
  Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  Údaje, ktoré treba uviesť v prípade poukázania 2% dane pre Euro deťom n.f.:

  IČO: 45733783
  Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
  Názov: EURO DEŤOM N. F.
  Ulica: MLYNSKÉ NIVY
  Číslo: 16547 / 71
  PSČ: 821 05
  Obec: BRATISLAVA

 3. Pošlite/doručte formuláre
  t.j. „Vyhlásenie o poukázaní 2% dane“„Potvrdenie o zaplatení dane“ v stanovenej lehote daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Dobrovoľník
Dokumenty:

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 – prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb.

 • Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2017 [ODT] (vzor)
 • Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2017 [ODT] (vzor)

Postup:

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Údaje, ktoré treba uviesť v prípade poukázania 2% dane pre Euro deťom n.f.:

IČO: 45733783
Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
Názov: EURO DEŤOM N. F.
Ulica: MLYNSKÉ NIVY
Číslo: 16547 / 71
PSČ: 821 05
Obec: BRATISLAVA

Právnická osoba
Dokumenty:

 • Daňové priznanie právnických osôb za rok 2017 [ZIP] (tlačivo a potvrdenie)

Postup:

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného prijímateľa, alebo viacerých prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

Údaje, ktoré treba uviesť v prípade poukázania 2% dane pre Euro deťom n.f.:

IČO: 45733783
Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
Názov: EURO DEŤOM N. F.
Ulica: MLYNSKÉ NIVY
Číslo: 16547 / 71
PSČ: 821 05
Obec: BRATISLAVA

Dôležité termíny

 • do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 3.4.2018.

V prípade akýchkoľvek informácii nás kontaktujte telefonicky: +421 917 55 44 55, alebo prostredníctvom e-mailu: info@eurodetom.sk

ĎAKUJEME