2% z dane za rok 2017

Popis krokov a dokumenty pre venovanie 2% z dane

Postup a dokumenty poukázania sú členené podľa toho kto poukazuje (klinutím rozbalte):

Zamestnanec
Fyzická osoba (Daňové priznanie si podávate sami)
Dobrovoľník
Právnická osoba

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 3.4.2018.

V prípade akýchkoľvek informácii nás kontaktujte telefonicky: +421 917 55 44 55, alebo prostredníctvom e-mailu: info@eurodetom.sk

ĎAKUJEME